040/390-260
Antuna Gustava Matoša 6, Čakovec

Radno vrijeme

Pon - Pet 7.00 - 15.00h

Nazovite nas!

040/390-260

 

Poludnevnim boravkom smatra se boravak u trajanju od 4 do 8 sati dnevno, u kojem vremenu se osigurava pružanje usluga: prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne potpore i rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza te drugih usluga ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Udruga provodi uslugu poludnevnog boravka od 2006. godine, a 1. lipnja 2010. sklopljen je ugovor o međusobnim odnosima s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi prema kojem je odobreno financiranje usluge za 20 odraslih osoba (korisnika) s intelektualnim teškoćama. Korisnici se upućuju i ostvaruju pravo na uslugu temeljem Rješenja izdanog od strane nadležnog Zavoda za socijalnu skrb.

Glavne aktivnosti su:

- radno-kreativne aktivnosti
- likovne aktivnosti
- zdravstveno-rehabilitacijske i socijalizacijske aktivnosti (poboljšanje i održavanje higijenskih navika, poboljšanje mogućnosti samozbrinjavanja i skrbi o sebi, sudjelovanje u pripremi jela, briga o okolišu i radnom prostoru)
- spolni odgoj
- sportsko-rekreativna druženja i druge zabavne aktivnosti
- briga oko eko-grunta i proizvodnja eko hrane
- montiranje kvačica za plastične vješalice
- kompjuterska radionica
- grupa za samozastupanje
- izleti i druženja

Aktivnosti se provode direktnim radom s korisnicima kroz radionice, savjetodavnim radom s njihovim vlastitim ili hraniteljskim obiteljima, a u svim aktivnostima prisutan je radni terapeut.
Također, uključeni su i stručni suradnici izvan Udruge: profesori rehabilitatori, profesori kineziolozi, psiholozi, socijalni radnici, zdravstveno osoblje te volonteri.