040/390-260
Antuna Gustava Matoša 6, Čakovec

Radno vrijeme

Pon - Pet 7.00 - 15.00h

Nazovite nas!

040/390-260

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije osnovana je 1969. godine. Od tada djeluje kao socijalno-humanitarna, neprofitabilna organizacija koja okuplja roditelje, prijatelje i stručnjake. Oni svojim radom pomažu osobama s mentalnom retardacijom kako bi se one osjećale ravnopravnim članovima sredine u kojoj žive. Trenutno ima 465 nominalnih i 296 redovnih članova.

Ciljevi i zadaci:

1. Poboljšanje kvalitete življenja članova i njihovih obitelji
2. Senzibilizacija lokalne zajednice za probleme djece s poteškoćama u razvoju i odraslih osoba s mentalnom retardacijom
3. Uključivanje članova u život i rad lokalne zajednice
4. Informiranje članova o zakonskim propisima radi ostvarivanja prava i obveza

Programske aktivnosti:

1. Klubovi – “Mura” u Čakovcu, “Duga” u Prelogu
2. Stanovanje uz podršku
3. Poludnevni i Dnevni centar
4. Zdravstveno-rekreacijske i sportske aktivnosti
5. Edukacija roditelja, volontera i suradnika
6. Izdavačka djelatnost
7. Seminari, skupovi, savjetovanja, okrugli stolovi
8. Međunarodna suradnja
9. Druženja, proslave, obilježavanje blagdana i obljetnica

Misija:

Naša je misija rad na unaprjeđenju kvalitete života osoba s mentalnom retardacijom/intelektualnim teškoćama, poštivanju njihovih osnovnih ljudskih prava i stvaranju preduvjeta za normalan život u lokalnoj zajednici.

Vizija:

Naša je vizija društvo jednakih mogućnosti koje uvažava vrijednosti i različitosti svakog pojedinca kao jedinstvenog, smatrajući ga kvalitetnim i aktivnim članom zajednice.