040/390-260
Antuna Gustava Matoša 6, Čakovec

Radno vrijeme

Pon - Pet 7.00 - 15.00h

Nazovite nas!

040/390-260

Poteklu godinu koja je uza nas mogli bi okarakterizirati kao vrlo uspješnu i po mnogočemu posebnu. Posebnu, ponajprije po velikom jubileju, 50-godina uspješnog rada Udruge,  po mnoštvu aktivnosti, događanja ali i po uspješnom provođenju raznih projekata.

PROJEKTI

Projektu pod nazivom „Naših prvih 50 godina“, usmjerenom prema Gradu Čakovcu, bio je cilj upoznavanje javnosti sa radom i djelovanjem Udruge, uz aktivno uključivanje osoba s IT u sve planirane aktivnosti. Ovim Projektom obilježeno je 50 godina rada Udruge svečanim  okruglim stolom i prigodnim programom u zgradi Scheier te podjelom brošure vezane uz ovu veliku godišnjicu Udruge. Žitelji lokalne zajednice informirani su o problemima s kojima se susreću osobe sa IT i njihove obitelji. Osim obilježavanja godišnjice Udruge, ovaj Projekt odnosio se i na sportske susrete ''Zajedno do bolje budućnosti' koji su se održali u svibnju 2019. na unutarnjim i vanjskim terenima NK Sloga Čakovec. Susretu se odazvalo 6  srodnih Udruga iz naše regije te članovi VDC Lendava, Slovenija.
Obilježavanjem 50 godina rada Udruge i sportskim susretom smanjili smo predrasude i postigli viši stupanj tolerancije prema različitostima te promicali prava osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici.

Odobreni iznos 4.400,00 kuna.

Život kroz sport

Ovom projektu, usmjerenom prema Međimurskoj županiji, cilj je bio doprinos poboljšanju psihofizičkog zdravlja osoba s IT te unapređenje njihovog položaja u društvu. Nabavljena im je sportska oprema, a sve kako bi im se povećala motivacija za bavljenje sportom, a time i razvila navika zdravog življenja i redovitog vježbanja.

Ukupan iznos odobrenog projekta je bio 15.000,00 kuna.

Prijatelji obitelji

Projekt koji je trajao od 01.09.2018. d0 30.08.2019. usmjeren prema Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cilj projekta je bio stvaranje adekvatnih službi podrške, sprečavanje institucionalizacije osoba s IT i omogućavanje ostanka u njihovim obiteljima, poboljšanje kvalitete života osoba s IT i njihovih obitelji, rasterećenje obitelji kako bi imale više vremena za sebe te osposobljavanje osoba sa IT za veću samostalnost u svakodnevnim aktivnostima. U okviru projekta održane su radionice prilagođene korisnicima i njihovim mogućnostima te aktualnim blagdanima i događajima. Korisnici su upoznati sa raznim tehnikama ukrašavanja i korištenjem materijala te su stekli nova znanja i vještine. Poboljšali su psihomotoričke sposobnosti, pomagali jedni drugima te je time došlo do poboljšanja njihovih socijalnih vještina i međusobnih odnosa.

Ukupan iznos odobrenog projekta je bio 30.000,00 kn, od čega je 19.550,00 kn utrošeno na naknade voditeljima radionica, troškove prijevoza na radionice 1.920,00 kuna, na opremu i materijal za radionice je bilo utrošeno 3.830,00 kuna, na ulaznice za bazene 3.200,00 kuna te za izradu glasila MURA 1.500,00 kuna.

S novim prijateljima do novih znanja i novih kreativnih vještina

Projekt prema gradu Prelogu koje je bio cilj unapređenje života osoba s IT, poticanje na sklapanje novih prijateljstava, snalaženje u novim i nepoznatim situacijama, uključivanje u očuvanje okoliša putem radionica, stjecanje novih iskustva vezanih uz putovanja izvan granica Republike Hrvatske, promocija grada Preloga i okolice te područja uz rijeku Dravu.

Odobreni iznos je bio 1.000,00 kuna.

U 2019. je ostvarena podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Odobrena sredstva  u iznosu od 90.624,00 kn utrošena su namjenski na sljedeće:59.400,00 kn na plaće tajnice i domar/vozača/ekonoma, na troškove obavljanja osnovne djelatnosti, to jest na plin, struju, vodu, najam prostora, bankovne troškove, troškove telefona, uredski materijal, knjigovodstveni servis i održavanje web stranice 28 052,00kn, na opremu (laserski pisač) je utrošeno 3.000,00 kuna .Nacionalna zaklada kao javna zaklada mješovitog tipa djelovanja, provodi programe dodjele financijskih podrški, putem javnih natječaja te operativno provođenje aktivnosti u suradnji s drugim organizacijama putem javnih poziva za iskaz interesa za suradnju, programsku suradnju, razvojnu suradnju i dodjelom javnih nagrada.

Krajem godine Nacionalna zaklada odlučila je nastaviti financirati i  provedbu druge godine

Institucionalne podrške našoj Udruzi u istom iznosu od 90.634,00 kune.

Za sve navedene projekte odobreni iznosi utrošeni su namjenski i prema planiranim aktivnostima prilikom prijave te su izrađena i odaslana izvješća koja su odobrena.

U mjesecu listopadu, točnije 15.10. po principu „najbrži prst“ prijavili smo se na projekt ESF i MDOMSP „Unapređenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - faza II“ . Naziv projekta je Moj dom po mjeri.

Vrijednost prijavljenog projekta je 4.711 000,00 kuna.Uključuje adaptaciju stambenih zajednica Celine, Martane, A.G.Matoša 6, prostorije dviju stambenih zajednica i poludnevnog boravka uključujući svu opremu i eksterijer. Predana je sva potrebna  dokumentacija, uključujući i tehnički elaborat koji je plaćen 29.500,00 kuna. Nalazimo se na 84. mjestu i čekamo rezultat da li će nam biti projekt odobren ili ne.

Nadalje, također se čeka početak parnerstva sa Domom Orehovica na Projektu Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina .

Svrha projekta je unaprijediti razvoj vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju osoba s IT na području Međimurske županije te jačanje kapacitete stručnjaka koji rade s osobama s IT u području zapošljavanja i integracije na tržištu rada.U projekt bi bilo uključeno 15 naših korisnika na  poljoprivrednim radionicama i radionicama  izrade keramike. Dvoje naših zaposlenika bilo bi zaposleno na Projektu i to :1. U funciji koordinatora projekta ispred partnera i  jedan stručni suradnik za direktan rad s korisnicima i podrška i pomoć pri provedbi projekta.

Edukacija

U sklopu projekta Prijatelji obitelji održane su radionice i savjetovanje stručnih suradnika za roditelje i skrbnike na temu pravne i zakonske regulative, te na temu područje odgoja i nošenje sa svakodnevnim teškoćama čiji rezultat su educiraniji i zadovoljniji roditelji te podignuta kvaliteta života osoba sa IT i njihovih obitelji.  Jedanput mjesečno kroz 6 mjeseci održavana je i grupa za samozastupanje za osobe sa IT gdje su korisnici upoznati sa svojim pravima i obavezama.

Klubovi

Klub Mura i Klub Duga su nastavili svoje djelovanje, odnosno programski rad organiziranog kvalitetnog  provođenja slobodnog vremena kroz rekreativne aktivnosti  i kreativn radionice. Rad Klubova se nastavlja i  dalje volonterskim radom voditelja radionica te većim angažmanom roditelja i stručnjaka različitih profila.

Voditeljica Kluba Mura bila je Predsjednica Udruge gospođa Biserka Vrbanec, dok je voditeljica Kluba Duga Prelog bila gospođa Smiljana Strahija.

Radionice plivanja su se provodile na Gradskim bazenima Marija Ružić u Čakovcu pod vodstvom prof. Josipa Gečeka i  gospodina Josipa Lesjaka.

Kad su nam vremenski uvjeti dopuštali, bili smo aktivni u radionici terapijskog jahanja koju je vodila profesorica Valerija Dominko, iz Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec.

Voditeljica Gordana Kolarić svoje dugogodišnje iskustvo i znanje stečeno radom u KUU-Veseli Međimurci i nadalje je prenosila na naše polaznike u sklopu dramsko-folklorne radionice.Članovi su se okupljali i vježbali subotom u prostorijama NK-a Sloga.

Zdravstvene i rekreativne aktivnosti

I ove su se godine pod vodstvom profesora Josipa Gečeka i gospodina Josipa Lesjaka provodile aktivnosti na Gradskim bazenima Marija Ružić Čakovec.

Uključilo se u prosjeku 15 do 20 korisnika u suradnji s roditeljima, aktivnosti su održavane ponedjeljkom od 16:15 do 18:18 i ove su godine naši korisnici Tihana Lesjak, Ana Lovrenčić, Danijel Horvat, Stjepan Šarić, Darko Bacinger i Nenad Vrbanec bili sudionici državnog prvenstva u plivanju koje se u organizaciji Specijalne olimpijade Hrvatske održalo u Tuhelju te su nam podarili odlične rezultate.

Dugogodišnji član Udruge Nenad Vrbanec u Portugalu je osvojio srebrnu medalju  u Judu  na svjetskom prvenstvu  u judu za osobe s Down sidromom.

Svake srijede od 10 do 11 sati održavali su se treninzi stolnog tenisa u prostorijana stolnoteniskog kluba Putjane , ujedno su to i pripreme za natjecanje u Zagrebu.

Naši su sportaši sudjelovali na brojnim lokalnim regionalnim pa i na državnim natjecanjima u raznim disciplinama:

Bowling druženju u Varaždinu 27.ožujka

Bowling prvenstvu u Zagrebu 16. i 17. travnja

Prvenstvo Hrvatske u malom nogometu u Zagrebu 29.svibnja

20.Festival sportske rekreacije osoba s invaliditetom  održan 1.6.20.

Sportsko-rekreacijskim radionicama u Koprivnici

  1. Ljetnim igrama Specijalne olimpijade u Hrvatskoj 5. i 6. listopada
  2. Susret osoba sa invaliditetom Jesen u medjimurju održan 28.rujna u Prelogu

Prvenstvu Hrvatske u plivanju u Tuheljskim toplicama 22.i 23. listopada

Turniru u malom nogometu u Zaprešiću 29.5

Prvenstvu Hrvatske u kuglanju u Zaprešiću 26., 27. i 28. studenog

Svake zadnje srijede u mjesecu održavano je natjecanje u stolnom tenisu Hendi ping

Prvenstvu Hrvatske u stolnom tenisu u Koprivnici

U svibnju su  održane 9. sportske igre Zajedno do bolje budućnosti u kojem su snage odmjerile Udruge iz raznih krajeva sjeverozapadne Hrvatske

DOGAĐANJA, AKTIVNOSTI

Redovna godišnja izvještajna Skupština Udruge održana je dana 01.02.2019. u prostoru NK Sloge. Skupštinu je vodio gospodin Marijan Vugrinčić.Bilo je prisutno 59 članova.

Na Skupštini je usvojen prijedlog  novog Statuta prema kojem Udrugu zastupaju Predsjednica i izvršni direktor, te prijedlozi za pristupanje mreži udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja i za usvajanje upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja po samoprocjeni.

Izborna i izvještajna Skupština održana je u restoranu Kristal 14.05.2019.Prisutno je bilo 70 članova.

Na njoj su izabrani novi članovi Upravnog i Nadzornog  Odbora. U nova tijela Udruge odabrani su članovi koji su aktivno i stručno vezani uz posao Udruge.

 Izabrana je nova Predsjednica Udruge , dugogodišnja aktivna članica Udruge Biserka Vrbanec koja je bila  do tada dopredsjednica Udruge. Na Skupštini je usvojen i novi Pravilnik o radu.

14.02.19 obilježili smo Valentinovo zajedno s Centrom za odgoj i obrazovanje  tradicinalnom proslavom u restoranu Kristal u Čakovcu.

18.svibnja 2019. organizirali smo  sportske susrete“Zajedno do bolje budućnosti “ te smo se družili sa srodnimu drugama s područja sjeverozapadne Hrvatske i susjedne nam Republike Slovenije

Ovogodišnji susret Zajedno do bolje budućnosti sufinanciran je proračunskim sredstvima Grada Čakovca.

Predstavili smo se i na proslavi Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog saveza osoba s intelektualnim teškoćama. Na Danima zlata i starih zanata korisnici su imali priliku upoznati se sastarim zanatima Donjeg Vidovca i okolice, poput medičartsva, košaraštva i izrade svetomarske čipke. Posjetili smo Međimurski fašnik, Dane grada Čakovca, Antunovsko proštenje, Porcijunkolovo i Špancirfest, Jesen u gradu Zrinskih, Jesen u Kraljevu vrtu. Uz pomoć prikupljenih donacija te potporu CZSS-a Čakovec i u suradnji s Gradskom tržnicomVaraždin, mnogi naši korisnici imali su priliku odmoriti se I uživati u ljepotama Jadranskog mora na otoku Rabu  i gradu Rijeci. Jesen smo započeli predstavljanjem i druženjem sa srodnim udrugamana 31.susretu osoba s invaliditetom Jesen v Međimurju.

Na dan obilježavanja Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama, 16. svibnja 2019. godine, u organizaciji Hrvatskog saveza  Udruga osoba s intelektualnim teškoćama, folklorna grupa predstavila se u Zagrebu spletom čardaša.

Zajedno s ostalim Udrugama, sudjelovali smo na"Radionicama na otvorenom" koje su se održale 05.07.u centru Čakovca. Radionice je organizirao Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije

Od 28.07. do 4.8.  korisnici organiziranog stanovanja  i ostali članovi Udruge zajedno sa korisnicima COO organizirano su ljetovali na otoku Rabu  te od 16.7. do 23.7.19. u Rijeci.

Sredinom listopada članovi Udruge bili su na izletu na Kalniku i u Križevcima.

Najvažniji događaj proslavili smo u prosincu.

Pod pokroviteljstvom Ureda Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te uz sufinanciranje Grada Čakovca i Međimurske županije, u ponedjeljak, 2. prosinca 2019. u dvorani zgrade Scheier u Čakovcu svečano smo obilježili 50 godina djelovanja Udruge.

 Tijekom mjeseca kolovoza i krajem godine posjetili smo srodne nam Udruge iz Ludbrega i Đurđevca i lokalne institucije s kojima njegujemo dobre odnose, COO Čk,Dom Orehovica i Caritas.

I ove godine poludnevni boravak te volonteri Udruge  izlagali su radove korisnika na štandovima uoči Uskrsa i Božića.

Aktivnosti su se i dalje provodile u prostorima poludnevnog boravka, na Gradskim bazenima Marija Ružić Čakovec, vanjskim i unutarnjim prostorima NK-a Sloga Čakovec, U Žiškovcu  te na nekoliko mjesta u prirodi - na Dravi, preloškoj Marini, te livadama Globetke.

Izrađene rukotvorine članovi su javnosti predstavili na raznim događanjima i manifestacijama - uskrsnoj prodaji, Adventu u gradu Zrinskih,  radionicama na otvorenom u okviru Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije i dr.

Stanari stambenih zajednica, kao i ostali članovi Udruge, su se uključivali i u razne događaje koje je organizirala lokalna zajednica (prošćenja, kino program, brojni  koncerti i dr.)

I 2019. smo organizirali Božićni susret u hotelu Park za članove Udruge i završno druženje zaposlenih i U.O. u restorantu Stari Hrast.

Suradnje  i partnerstva

U suradnji s gradom Čakovcem putem mjera javnih radova HZZ Čakovec zaposlena su dvojica korisnika org. stanovanja, dok je jedan zaposlen po mjerama općine Mala Subotica.

Jedan  korisnik org.stanovanja je zaposlen u poduzeću TMT, dok je jedna korisnica u poduzeću Kolar iz Strahoninca.

Turistička zajednica Grada Čakovca, s kojom jako dobro surađujemo, i 2019.godine  nam je omogućila provesti za nas vrlo važno zbližavanje, predstavljanje i uključivanje naših članova u širu društvenu zajednicu sudjelovanjem u fašničkoj povorci. Odlično surađujemo i s franjevcima na čakovečkom Jugu koji nam već skoro cijelo desetljeće omogućuju da se predstavimo na štandovima uoči  Uskrsa i  Božića.

Također smo i naše članove Udruge - a posebno stanare stambenih zajednica, uključivali u volonterske aktivnosti u lokalnoj zajednici. Tri su osobe češćće, a još nekoliko njih povremeno volontirale u socijalnoj zadruzi Humana Nova, Crvenom Križu . Povremeno je u raznim aktivnostima volontiralo još nekoliko članica Udruge, prema svojim željama i mogućnostima.  

Cjelokupnim radom nastojali smo senzibilizirati javnosti za osobe s intelektualnim teškoćama,

i općenito osobe s invaliditetom.

Također smo održavali uspješne suradnje iz prethodnih godina. Najvažniji partneri i suradnici u provođenju naših djelatnosti su i nadalje: Međimurska županija, Grad Čakovec, Centar za socijalnu skrb Čakovec s pripadajućim podružnicama, Grad Prelog, općine Podturen i Mala Subotica, Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, Dom za odrasle osobe Orehovica, Dom za starije i nemoćne Novinšćak, Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Caritas, Županijska bolnica Čakovec, Dječji vrtić "Cvrčak" Čakovec, Srednja škola Prelog,Osnovna škola Prelog, Hrvatski zavod za zapošljavanje-područna služba Čakovec, Turistička zajednica Grada Čakovca, GKP ''ČAKOM'' d.o.o.,Udruge invalida s područja Međimurske županije, Hrvatski savez udruga za osobe s intelektualnim teškoćama, Sport za sve, Udruga za promicanje inkluzije – Zagreb, srodne udruge unutar naše države te Slovenije.

I 2019.godine ostvarili smo suradnju sa Međimurskom sportskom mrežom, koji su nas darivali i to u više navrata sportskom opremom te ulaznicama za sportske događaje.

Suradnja s medijima i medijska zastupljenost Udruge

Rad naše udruge pratili su lokalni mediji (novine, radio postaje), regionalna televizija (SRCE TV – Čakovec, Prelog,  Regionalni dnevnik HRT-a, bili smo zastupljeni na web portalima (u sklopu vijesti – novosti).

Našu Udrugu promovirali smo i unutar saveza čiji smo dio (Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije; Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama), preko lokalne i nacionalne sportske zajednice osoba s invaliditetom te sportske zajednice općenito. Naš rad smo  promovirali i u sklopu suradnje sa srodnim te kulturnim lokalnim udrugama i relevantnim institucijama. Pregled našeg rada prezentirali smo široj javnosti i putem web i facebook stranica naše Udruge.

IZVJEŠĆE IZVRŠNOG DIREKTORA ZA 2019.GODINU

Unatoč brojnim problemima i izazovima, za  jubilarnu 2019. godinu  možemo reći da je bila uspješna. Gotovo sve aktivnosti zacrtane u strateškim ciljevima smo uspješno proveli.

Unatoč povećanju rashoda, posebice za plaće, uspjeli smo smanjiti negativnu bilancu pomoću reorganizacije u poslovanju, kresanjem nepotrebnih izdataka, sa povećanjem prihoda od  strane nadležnog Ministarstva te povećanjem sredstava od donacija.

 Poslije dugogodišnjih zahtjeva Udruge te intenzivnijih pritisaka naspram MDOMSP od strane Mreže pružatelja socijalnih usluga OS, poslije godina neispunjenih obećanja, napokon je u mjesecu kolovozu, točnije 26.kolovoza 2019. potpisan  novi Ugovor o pružanju socijalnih usluga između Udruge i MDOMSP u trajanju od tri godine, počevši od 01.siječnja 2019.  U  njemu su objedinjena prijašnja Rješenja i stari Ugovor, ažurirani podaci i u kojem stoji da se Ministarstvo obvezuje plaćati troškove OS u iznosu od 5.600,00kn po korisniku, što je 200,00 kn više nego do sad.. Novina u odnosu na ranije je i ta da smo dužni Ministarstvu dostaviti polugodišnji i godišnji financijski izvještaj o utrošku doznačenih sredstava, te da vrijedi 3 godine, zaključno s 31.12.2021., kada ćemo, nadam se, dobiti novi i povoljniji Ugovor.

Nadalje,  krajem ožujka promjenjena je adresa sjedišta Udruge, raskinut je Ugovor o najmu s Čakomom 30.04.2019. i preseljeno tajništo iz Perivoja Zrinskih,  te svoj rad s početkom mjeseca svibnja nastavilo na adresi A. G. Matoša 6, Čakovec. Time smo postigli ne samo bolju povezanost zaposlenika, već smo i smanjili nepotrebne troškove.

Broj korisnika, 25 –tero u organiziranom stanovanju ostao je nepromjenjen, dok je broj korisnika u poludnevnom boravku sa 15 od mjeseca rujna do kraja godine pao na 11 zbog nemogućnosti pružanja podrške vezane uz zdravstvene razloge i promjene mjesta prebivališta,.

Tokom 2019. Godine u Udruzi je bilo  stalno zaposleno 22  temeljem Ugovor o radu..Od toga u organiziranom stanovanju 19-tero(16 na neodeđeno i troje na određeno);u poludnevnom boravku 3 , svi na neodređeno vrijeme.Zaposlili smo troje novih djetalnika, dvoje asistenata u org.stanovanju i administrativnu tajnicu, svih troje na upražnjena mjesta.

Nastavili smo aktivnost uključivanje volontera u aktivnosti Udruge, te pratili njihov rad. Volontiralo je  ukupno 18 osoba (upravni odbor, dramsko-folklorna skupina, kreativne i sportske-rekreacijske radionice,roditelji koji se uvijek odazovu na dežurstva na štandovima i izradu proizvoda koje na njih postavljamo).Volonteri su ostvarili ukupno 472 dolazaka i 1123 volonterskih sati. Novina su sportske radionice stolnog tenisa na SK Putjane  kojeg provode gđa.Jagoš i gosp. Murković svaku srijedu ili prema potrebi sa šestero korisnika te glazbene radionice , volonterka Ivana Vitez u sklopu folklorno dramske skupine.

Bili smo uspješni u  provođenju Projekata i prikupljanju sredstava od strane  novih donatora.

Ponosni smo što smo ove godine uspostavili suradnju s Društvom Crvenog križa Varaždinske županije koje je prepoznalo naš rad i podržalo nas u dva navrata izdašnom donacijom odjeće i obuće za naše korisnike. Gradsko društvo Crvenog križa  Čakovec tradicionalno nam je u više  navrata donirao namirnice, a kako bismo korisnicima pružili što raznovrsniju prehranu, provjereni domaći OPG-ovi donirali su nas voćem i povrćem. Ljekarne s područja Međimurske županije pobrinule su se za zdravlje korisnika te su nam donirale nove tlakomjere. Također valja spomenuti izdašne donacije tvrtke Bat ,Bernarda ,Drvotrade ali i svih ostalih donatora.

Ja, osobno sudjelovao sam u izradi svih pravilnika (Pravilnik o odgovornosti zaposlenika za povrede iz radnog odnosa, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, izmjene i dopune Pravilnika o radu,Pravilnik o postupku predlaganja kandidata i kriterija za priznanja i nagrade UOITMŽ) i u izradi novog Statuta koje su prihvatili U.O. i Skupština.

U svibnju sam sudjelovao zajedno s voditeljicom stanovanja na dvodnevnom simpoziju“Stambeno zbrinjavanje i mentalno zdravlje“.

Od 23-25.10.2019. sudjelovao sam na konferenciji u Šibeniku kojeg je organizirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva pod nazivom“Civilno društvo 2030“na kojem su bili predstavljeni novi modeli podrške, od nacionalnog financiranja, ESF,razmjene iskustva i umreživanje, a čiji je cilj bio postaviti osnovu za daljnji razvoj civilnog društva u novom desetljeću.

Problemi postoje.  To su i dalje, nedostatna  financijska sredstva za pružanje socijalnih usluga, usporeni proces deinstitucionalizacije kao i ne dovoljno razumijevanje od strane nadležnog Ministarstva za naše potrebe.

Planovi za 2020.godinu: razvijanje i osiguranje postojećih socijalnih usluga,s naglasnom na proširenje i uključivanje novih korisnika u poludnevni boravak, zapošljavanje korisnika; zagovaranje i promicanje prava osoba s IT i članova obitelji, osigurati financijsku  i organizacijsku održivost namicanjem sredstava iz nacionalnih ili međunarodnih izvora za provedbu projekata i drugih izvora.

Također, plan je putem Projekta proširiti se na soc. uslugu psihosocijalne podrške za osobe s IT, povećanje broja članova Udruge te povećanje kvalitete svih usluga, a samim time i života naših korisnika.

docx

Izvještaj klub Mura 2019

Velicina: 14.02 KB
Hits : 70
Datum dodavanja: 2021-10-09
pdf

Izvještaj računovodstva za 2019

Velicina: 164.09 KB
Hits : 137
Datum dodavanja: 2021-10-09
docx

Izvještaj nadzornog odbora za 2019

Velicina: 11.95 KB
Hits : 84
Datum dodavanja: 2021-10-09
doc

Izvještaj organiziranog stanovanja za 2019

Velicina: 25.09 KB
Hits : 109
Datum dodavanja: 2021-10-09
docx

Izvještaj klub Duga Skupština

Velicina: 12.60 KB
Hits : 84
Datum dodavanja: 2021-10-09
docx

Izvještaj poludnevni boravak 2019

Velicina: 14.94 KB
Hits : 93
Datum dodavanja: 2021-10-09