040/390-260
Antuna Gustava Matoša 6, Čakovec

Radno vrijeme

Pon - Pet 7.00 - 15.00h

Nazovite nas!

040/390-260

Dana 29. i 30. rujna 2020. održane su 7. Ljetne igre Specijalne olimpijade Hrvatske putem ZOOM aplikacije i to tako da je svaka ekipa sudjelovala istovremeno na natjecanju u svom prostoru.

 

29.09.2020. utorak

Priprema ekipa do 09.30 sati u svojim dvoranama

10.00 – 10.05 spajanje ekipa na ZOOM aplikaciju

10.05 Pozdravni govor i dogovor trenera

10.15 Kvalifikacije po sportovima (pikado, atletika)

10.45 Završetak natjecanja

 

30.09.2020. srijeda

Priprema ekipa do 09.30 sati u svojim dvoranama

10.00 – 10.05 spajanje ekipa na ZOOM aplikaciju

10.05 Finala po sportovima

10.35 Svečano zatvaranje i odjava

Natjecanje se održavalo u pikadu i skoku u dalj.

Naši korisnici osvojili su diplome za ostvarene rezultate.